Skip to content
pl_PL PLus ENG

Pół roku do Światowych Dni Młodzieży!

Od początku 2016 roku trwają intensywne prace mające na celu przygotowanie Tygodnia Misyjnego w Nowym Sączu, który odbędzie się w dniach 20-25 lipca 2016 r. W zadanie zaangażowani są przedstawiciele Urzędu Miasta, Kościoła Katolickiego oraz sądeckiej młodzieży, którzy zaliczają się do grona organizatorów tego przedsięwzięcia. Spotkanie młodzieży z całego świata w Nowym Sączu bezpośrednio poprzedza Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w których uczestniczyć będzie papież Franciszek.


Czas kiedy pielgrzymi odwiedzą miasta w Polsce, w tym Nowy Sącz, nazywamy Tygodniem Misyjnym. Spodziewamy się, iż w tych dniach Sądecczyznę odwiedzi około dwóch tysięcy młodych osób z innych państw. Ponieważ do wydarzenia zostało już niecałe pół roku, trwają intensywne prace nad przygotowaniem atrakcyjnego i przede wszystkim bezpiecznego tygodnia dla sądeczan oraz naszych gości.

– Prezydent Ryszard Nowak jest nie tylko przychylny tym wydarzeniom, ale z entuzjazmem włącza się w prace towarzyszące przygotowaniom.
Z tego też względu został powołany sztab organizacyjny, który od początku roku 2016 odbywa systematyczne spotkania. Tematem rozmów jest przede wszystkim promocja miasta Nowego Sącza podczas Światowych Dni Młodzieży – mówi ks. Janusz Faltyn prefekt Światowych Dni Młodzieży.

W skład sztabu przygotowującego Tydzień Misyjny wchodzą: Sekretarz Miasta Nowego Sącza Edyta Brongiel, kierownik kancelarii prezydenta miasta Małgorzata Grybel, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor, kierownik referatu Promocji
i Turystyki Tomasz Michałowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek, kierownik do spraw zespołu zadaniowego Miasteczka Galicyjskiego Sławomir Czop, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) „Beskid” Adam Sobczyk, członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) Władysław Łoboz, prefekt Światowych Dni Młodzieży ks. Janusz Faltyn, medialny Okręgowy Animator Młodzieży Jarosław Baziak oraz logistyczny Okręgowy Animator Młodzieży Anna Gromala.

Obecnie zespół przygotowuje plan dodatkowych atrakcji, z których skorzystają młodzi ludzie, uczestnicy  Tygodnia Misyjnego. Będzie to m.in. zwiedzanie muzeów oraz miasta Nowego Sącza, pieszy spacer po okolicznych górach, mecz piłkarski oraz koncerty. Spotkania młodzieży mają przede wszystkim wymiar religijny, o czym nie zapominają organizatorzy, dlatego w tych dniach odbędą się wspólne Eucharystie oraz czuwania prowadzone przez sądecką i zagraniczną młodzież.
Wszystkich sądeczan zachęcamy do włączenia się w przygotowania, które prowadzone są na terenie każdej parafii okręgu nowosądeckiego. Zapraszamy również do aktywnego uczestnictwa w Tygodniu Misyjnym, który odbędzie się w lipcu bieżącego roku.


This gallery contains 2 photos.