Skip to content
pl_PL PLus ENG

Bilet dla Brata!

Dla wielu młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia dotychczasowe Światowe Dni Młodzieży były nieosiągalne. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku ŚDM w Krakowie. To najbardziej dostępne miejsce z dotychczasowych. Niestety jest ono nadal mało osiągalne z powodów finansowych. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych! Dzięki pomocy i zaadoptowaniu grupy możemy pomóc im przyjechać do Polski i przeżyć Światowe Dni Młodzieży.


Bilet dla Brata to inicjatywa wolontariuszy, którzy wielokrotnie uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży. Ma na celu dofinansowanie uczestnictwa w ŚDM 2016 pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Te kraje to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.

Bilet dla Brata działa przy współpracy Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu akcji i możliwości wsparcia pielgrzymów ze wschodu znajdują się na stronie www.biletdlabrata.pl .