Skip to content
pl_PL PLus ENG

Symbole Światowych Dni Młodzieży

Od samego początku wiernym światkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych.Jest on, obok ikony Matki Bożej Wybawicielki Ludu (SalusPopuliRomani), Symbolem Światowych Dni Młodzieży, który został podarowany młodym przez papieża Jana Pawła II. Symbole towarzyszą uczestnikom w czasie obchodów ŚDM, a w okresie przygotowań wędrują po kraju, który jest ich gospodarzem.


Kolejnym pokoleniom młodych ludzi symbole te wskazują prawdziwy cel Światowych Dni Młodzieży, jakim jest coraz głębsze poznawanie Jezusa w Tajemnicy Odkupienia oraz zawierzenie swojego życia opiece Matki Bożej. Krzyż, który wykonany został w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia, od początku związany był z młodzieżą, która wniosła go do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez rok. Tam towarzyszył kolejnym uroczystościom i grupom pielgrzymów, wśród których nie brakowało młodych. To właśnie oni poprosili, by papież przekazał im krzyż po zakończeniu obchodów. Ojciec Święty z radością spełnił ich prośbę powierzając im Krzyż Roku Świętego w niedziele Zmartwychwstania Pańskiego, mówiąc przy tym:

”Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest odkupienie i zbawienie.”

To wydarzenie było zapowiedzią Światowych Dni Młodzieży, które po raz pierwszy odbyły się właśnie w Niedzielę Palmową (dla upamiętnienia tej daty, corocznie Niedziela Palmowa przeżywana jest jako Diecezjalne Forum Młodych). Na początku młodzi zabrali krzyż do swojego domu (Centrum San Lorenzo) założonego przez Jana Pawła II w Watykanie. Tam krzyż zamieszkał na stałe i stamtąd, niesiony przez młodych, wyruszał w kolejne podróże. Do dziś był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczonych wojną i konfliktami. Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, szpitale i więzienia.

Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani od końca VI wieku należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w 2000 roku kiedy to Jan Paweł II przekazał ją młodym Niemcom, mówiąc: „Przyjąć Maryję w swoim domu, do swojego życia jest przywilejem każdego wierzącego”. Trzy lata później, podczas diecezjalnego dnia młodzieży, papież zachęcał młodych by przez Maryję jeszcze bardziej zbliżyli się do Jezusa, „swoim przykładem, Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy”. Od tego czasu kopia wędruje wraz z krzyżem po całym świecie. Poprzez symbole papież przekazał młodzieży swój testament: zawołanie „Totus Tuus”, którego kolejne pokolenia uczą się dziś właśnie u stóp Matki Bożej „od Światowych Dni Młodzieży”.

Od 14.04.2014 roku krzyż wraz z ikoną Maryi pielgrzymuje po polskich diecezjach, przygotowując Polskę na Światowe Dni Młodzieży. Diecezja tarnowska 1 maja przyjmie symbole od diecezji gnieźnieńskiej, aby 15 maja przekazać je do greko-katolickiej diecezji przemysko-warszawskiej.