Skip to content
pl_PL PLus ENG

Poświęcenie biura Światowych Dni Młodzieży

Z radością informujemy, że w dniu 25 kwietnia miało miejsce uroczyste poświęcenie  biura ŚDM okręgu nowosądeckiego, którego dokonał biskup Leszek Leszkiewicz. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta, Kościoła katolickiego, młodzieży oraz mediów.


20160425_poswiecenie_biura_sdm_panorama_1

Po dokonaniu obrzędu poświęcenia, biskup zwrócił się do sądeckiej młodzieży, którą zachęcił do udziału w Światowych Dniach Młodzieży oraz do włączenia się w prace przygotowujące do Tygodnia Misyjnego. Obecny w biurze zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piech wyraził swoją radość z faktu, iż Światowe Dni Młodzieży zagoszczą do Nowego Sącz, zwracając przy tym uwagę na to, że są one szansą dla każdego z nas.

Biuro, które użyczone zostało sztabowi organizacyjnemu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, cieszy się dużym zainteresowaniem i od początku swojego istnienia skupia wokół siebie wiele osób. Dlatego już od 4 maja młodzi animatorzy rozpoczną codzienne dyżury, w czasie których wszyscy zainteresowani Sądeczanie będą mogli uzyskać niezbędne informacje, materiały oraz zapisać się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Biuro jest miejscem spotkań, pracy i rozmowy, co oznacza – sercem Światowych Dni Młodzieży w Nowym Sączu, a w trakcie Tygodnia Misyjnego będzie centralnym punktem informacyjnym.

W uroczystym poświęceniu udział wzięła sekretarz miasta Edyta Brongiel, która jest jednocześnie koordynatorem współpracy z okręgowym biurem ŚDM. Licznie zgromadzili się przedstawiciele Kościoła katolickiego wśród których obecni byli ks. prałat Stanisław Czachor, proboszcz sądeckiej bazyliki ks. dr Jerzy Jurkiewicz oraz proboszcz parafii św. Kazimierza ks. dr Jan Siedlarz. Wśród gości nie zabrakło również młodzieży, animatorów dekanalnych, parafialnych oraz wolontariuszy.