Skip to content
pl_PL PLus ENG

Warsztaty muzyczne przed peregrynacją symboli ŚDM w Nowym Sączu

Najważniejszym przystankiem na drodze duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest peregrynacja symboli ŚDM. Pisząc o symbolach mamy na myśli Krzyż i Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani, które przekazał młodzieży św. Jan Paweł II z misją głoszenia, że „zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”. Dokładnie 13 kwietnia 2014 roku, czyli w Niedzielę Palmową przedstawiciele młodzieży polskiej zgromadzili się na placu św. Piotra w Rzymie by odebrać symbole od młodzieży brazylijskiej. Od tego czasu wędrują one po Polsce. W okręgu nowosądeckim będą gościć w dniach 11-12 maja. Wówczas przez całą dobę będziemy uwielbiać, adorować i prosić Boga o potrzebne łaski.


20160510_warsztat_muzyczny_11

Aby uświetnić to wydarzenie biuro okręgowe zorganizowało warsztaty muzyczne dla wolontariuszy zaangażowanych w scholę,która powstaje w naszym okręgu. Jej zadaniem będzie nadać uroczysty charakter świętym obrzędom w poszczególnych dekanatach, co pomoże w lepszym zaangażowaniu modlitewnym wiernych. Warunkiem dołączenie do scholii okręgowej w czasie peregrynacji symboli ŚDM była obecność na warsztatach muzycznych. Odbyły się one w sobotę  07.05 w budynku KANY przy ul. Kunegundy 12a w Nowym Sączu. Chęć udziału w wolontariacie muzycznym wciąż można zgłaszać na adres:wolontariatnowysacz@gmail.com.

Wszystkich sądeczan zapraszamy do czynnego udziału w peregrynacji symboli ŚDM w okręgu nowosądeckim!

Warsztaty muzyczne (4)