Skip to content
pl_PL PLus ENG

Animator parafialny, czyli specjalista od ŚDM

animaotorzy

Zapewne nikogo nie zdziwi fakt, że podstawą Światowych Dni Młodzieży są młodzi ludzie. Jest to właśnie ich czas na spotkanie Boga i drugiego człowieka, nawet tego z odległego krańca świata. Jednak rolą młodzieży, a zwłaszcza tej z  naszego kraju nie jest wyłącznie przybycie do Krakowa. Wszystko zaczyna się o wiele wcześniej, a sama  młodzież musi zmierzyć się z o wiele większym wyzwaniem, niż dotarcie do Krakowa.

Tydzień główny w Krakowie poprzedza tzw. Tydzień Misyjny, czyli  czas kiedy to do każdej, nawet najmniejszej parafii przyjedzie młodzież z zagranicy. Spędzą oni tam okres od środy 20 lipca do poniedziałku 25 lipca. I właśnie z tym faktem wiąże się obecność i rola polskiej młodzieży. To od nich zależy jak będą czuć się pielgrzymi, co im się spodoba, co zainspiruje, na ile zafascynują się religijnością i zaangażowaniem w życie kościoła przez młodych parafian. Osobami zajmującymi się sprawami związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży są animatorzy parafialni. To właśnie oni, przy pomocy duszpasterzy mają za zadanie zakładać wspólnoty, zachęcać innych do działania przy parafii i spowodować by ŚDM nie był jedynie jednorazowym wydarzeniem, a raczej czasem, który zmieni kościół. Wydawać się może, że osoby w wieku ok.18 lat nie poradzą sobie z takim wyzwaniem, lecz jest to błędne myślenie. Animatorzy parafialni, czyli grupa ok.70 osób, odbyli szereg szkoleń przeprowadzonych przez animatorów okręgowych, którzy sami wcześniej uczyli się  jak działać by prawidłowo pokierować przygotowaniami do lipca 2016r.

Pierwsze szkolenie animatorów parafialnych okręgu nowosądeckiego odbyło się już w marcu 2015r., a kolejne w kwietniu, czerwcu i październiku. Podczas całodniowych spotkań poruszane były liczne tematy m.in: historia i idea ŚDM, zakładanie i kierowanie grupą parafialną, sposoby zarządzania czasem, kontakt z mediami, promocja ŚDM. Animatorzy otrzymali również wskazówki jak być liderem w grupie oraz jak rozwiązywać problemy, które może napotkać młodzież angażująca się przy kościele. Szkolenia były również okazją do rozmowy, wymienienia się własnymi spostrzeżeniami co do ŚDM i zaprzyjaźnienia z innymi animatorami.

Szkolenia wpłynęły bardzo pozytywnie na młodych ludzi i pobudziły ich do działania. Nauczyły samodzielności i odpowiedzialności za to jak wygląda obecność i zaangażowanie młodzieży w kościele. Dowodem na to mogą być prężnie działające Grupy Apostolskie, KSM, czy schole młodzieżowe. Animatorzy również chętnie organizują w swoich parafiach czuwania, które mają na celu duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

Sami animatorzy doceniają niesamowitą wartość każdego ze szkoleń i uważają je za potrzebne na drodze przygotowań ku Światowym Dniom Młodzieży:

-Szkolenia animatorów parafialnych przygotowane były naprawdę na wysokim poziomie i przede wszystkim z wielkim zaangażowaniem prowadzących je osób. Każde kolejne spotkanie dawało odpowiedzi na nurtujące nas, animatorów parafialnych, pytania odnośnie zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Otrzymaliśmy wiele istotnych wskazówek dotyczących przygotowania młodzieży z naszych parafii do spotkania z papieżem w lipcu. Ponadto, zmotywowani do działania wraz z naszym ks. proboszczem Józefem Głową, zachęciliśmy młodzież do stworzenia Grupy Apostolskiej. Od tej pory spotykamy się co jakiś czas, by wspólnie przygotować się do ŚDM. Grupa prowadzi również adoracje i czuwania w kościele parafialnym- mówi Ania Ruchała, animatorka parafii w Mystkowie.

Przebyte szkolenia dały animatorom parafialnym możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy do utworzenia grup młodzieżowych i lepszego przygotowania się do wydarzeń w lipcu. Pozostaje im, więc wcielić wiedzę w życie, działać oraz oczekiwać na Światowe Dni Młodzieży i ich owoce w życiu zarówno młodych, jak i starszych parafian.