Skip to content
pl_PL PLus ENG

Zasady rejestracji na Tydzień Główny ŚDM do Krakowa

 

Rejestracja uczestników ŚDM Kraków 2016 jest konieczna do właściwego planowania miejsc zakwaterowania, katechez i wyżywienia.

Rejestracja polskich grup odbywa się dwufazowo – zawsze poprzez Diecezjalne Centrum ŚDM:

I faza: zarejestrowanie MAKROGRUPY (max. 5000 osób) przez Diecezjalne Centrum ŚDM w krakowskim systemie rejestracyjnym. W ramach makrogrupy, przy diecezji powstają PODGRUPY (II faza), do których pielgrzymi zapisują się w swoich parafiach, dekanatach bądź okręgach. Stąd informacja najważniejsza dla Sądeczan pragnących zapisać się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa – należy udać się do księdza parafialnego, bądź skontaktować z księżmi dekanalnymi, do których kontakt podany zostanie na samym dole artykułu.

W obrębie PODGRUPY wszyscy pielgrzymi muszą wybrać ten sam typ „Pakietu Pielgrzyma” i ten sam język katechezy. W okręgu prowadzone są zapisy na kilka podgrup, dlatego należy się upewnić na jaki pakiet można się zapisać u danego księdza oraz zasięgnąć tam informacji o możliwościach zapisu na wybrany przez siebie pakiet.

Pielgrzymi indywidualni oraz małe grupy nie rejestrują się samodzielnie w systemie krakowskim, ale nawiązują najpie13173407_1718341748446566_6060815026119048309_orw kontakt z odpowiednim Centrum Diecezjalnym i z diecezjalnym koordynatorem ŚDM.

Diecezjalne Centrum ŚDM może zarejestrować więcej niż jedną MAKROGRUPĘ. Rejestrujący ją będzie miał dostęp do informacji o wszystkich PODGRUPACH utworzonych w ramach danej MAKROGRUPY. Opiekun MAKROGRUPY może być jednocześnie opiekunem jednej z PODGRUP.

 

Jakie dane należy podać, żeby zarejestrować grupę? 

 

System rejestracyjny nie wymaga podania danych osobowych wszystkich pielgrzymów. W II fazie rejestracji pojawiają się natomiast szczegółowe pytania dotyczące:

– Opiekuna grupy i jego Zastępcy (można być Opiekunem tylko jednej podgrupy);

– księży – nie będzie odrębnej rejestracji dla księży; w formularzu II fazy należy wpisać dane poszczególnych księży z grupy wraz z zeskanowanym listem podpisanym przez Biskupa lub jego delegata (list do pobrania w systemie);

– liczby osób niepełnoletnich (dla każdej z nich należy pobrać specjalny formularz) i powyżej 30. roku życia;

– osób niepełnosprawnych – dla każdej z nich należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz, który ułatwi przyjęcie tej grupy pielgrzymów;

– osób potrzebujących wizy – dla każdej z nich należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz;

– sposobu przyjazdu do Krakowa i wyjazdu po zakończeniu ŚDM.

 

Jaki jest sugerowany wiek uczestników Światowych Dni Młodzieży? 

Sugerowany przedział wiekowy uczestników ŚDM, to 14-30 lat.

Konferencje Episkopatów oraz Ruchy, Stowarzyszenia i Wspólnoty mogą jednak wskazać inny przedział wiekowy dla młodych, którzy wezmą udział w ŚDM w obrębie ich grup.

Do kiedy trwa rejestracja uczestników?

Rejestarcja i płatności muszą być wykonane najpóźniej 30 czerwca 2016 roku.

W jaki sposób dziennikarze mogą uzyskać akredytację na wydarzenia Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016?

Dziennikarze będą mogli ubiegać się o akredytacje na uroczystości Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz inne wydarzenia papieskiej wizyty w Polsce, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Proces akredytacji rozpocznie się 29 lutego 2016 r. o godz. 12.00. Akredytacje prasowe przyznawane będą na podstawie wniosków akredytacyjnych składanych za pomocą formularza na stronie www.pope2016.com lub poprzez stronę ŚDM www.kraków2016.com. Organizatorzy nie zapewniają dziennikarzom noclegów ani wyżywienia. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: akredytacje@ekai.pl.

 

 

Dekanat Nowy Sącz Centrum – ks. Janusz Faltyn, 533 555 214, januszfaltyn@gmail.com
Dekanat Nowy Sącz Zachód – ks. Andrzej Kmiecik, 608 283 002, andkmi1@wp.pl
Dekanat Nowy Sącz Wschód – ks. Andrzej Remut, 693 856 856, aremut@tlen.pl

Diecezjalny koordynator ŚDM – TARNÓW
Centrum ŚDM   www.sdm.tarnow.pl   biuro@sdm.tarnow.pl
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
Koordynator: ks. Paweł Górski – diecezjalny duszpasterz młodzież / koordynator ŚDM
wydzmlod1@diecezja.tarnow.pl, +48 606 305 957