Skip to content
pl_PL PLus ENG

 Projekt L4, czyli Chorzy dla Światowych Dni Młodzieży OFIARUJ SWOJĄ MODLITWĘ!

 

 

 

„Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych, i jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa.”

/Jan Paweł II/NABIERZ_DUCHA_INICJATYWY_MODLITEWNE_L4

 

Św. Jan Paweł II często prosił osoby chore o modlitwę. Czynił to zwłaszcza stojąc przed wymagającymi zadaniami czy różnymi trudnościami. Organizatorzy ŚDM chcąc Go na śladować również proszą osoby chore, cierpiące o modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży; aby czas spotkania z Ojcem Świętym był owocny dla wszystkich młodych ludzi.

 

Każda osoba, która zobowiązuje się do modlitwy może wypełnić specjalną deklarację znajdującą się na stronie http://www.krakow2016.com/l4 i wysłać ją do Biura ŚDM. Zostanie ona wówczas wpisana do tzw. Księgi Modlitwy, która zostanie przekazana Ojcu Świętemu w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

 

Projekt L4 nie jest jednak kierowany wyłącznie do osób chorych. Dzieło to wymaga także zaangażowania młodych. Ich zadaniem jest propagowanie projektu wśród ludzi chorych oraz odwdzięczanie się im za ich modlitwę swoją modlitwą w ich intencji. Pięknym owocem projektu byłoby także powstanie grup młodych, które będą regularnie opiekować się chorymi, realizując tym samym hasło tegorocznych ŚDM:

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

 

 

Modlitwa Chorych

Umiłowany Zbawicielu świata, wraz z niebem i ziemią uwielbiam Twoje Boskie Serce, które pozwoliło się przebić włócznią żołnierza, aby obmyć świat cały Krwią Odkupienia. W tym zdroju Miłości zanurzam młodych całego świata, dziewczęta i chłopców, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży. Powierzam Ci, Panie, każdego z nich, prosząc, by czas spotkania z Ojcem Świętym był powiewem Twojego Ducha, posiewem łaski i zaczynem dobra. Spraw, by ich umysły były otwarte na prawdę, a serca na Twoją miłość obecną w Słowie, sakramentach,  we wspólnocie. Niech to dzieło, które w nich rozpocząłeś, rozszerza się i rośnie. Za nich, Jezu, ofiaruję Ci mój codzienny krzyż cierpienia, bólu i samotności. Zjednocz nas wszystkich w Twojej miłości. Który żyjesz, królujesz i kochasz na wieki wieków. Amen.