Skip to content
pl_PL PLus ENG

Tydzień Misyjny: Praktyczny wymiar miłosierdzia

Młodzi pielgrzymi z Francji, którzy przybyli na Tydzień Misyjny do Nowego Sącza, usłyszeli ważne słowa. To fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w którym młody człowiek pyta Jezusa, jak trafić do nieba. W katechezie uczestniczyli biskup ordynariusz diecezji Nantes Jean Paul James i zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.

Rozdaj co posiadasz

Dziś (piątek) drugi dzień pobytu pielgrzymów z diecezji Nantes i Dijon w Nowym Sączu. W kościele pw. św. Kazimierza odbyła się katecheza dla francuskich pielgrzymów i wszystkich „młodych duchem”. Proboszcz parafii ks. dr Jan Siedlarz szczególnie serdecznie powitał biskupa Jeana Paula Jamesa, ordynariusza diecezji Nantes, który w nocy dotarł do Nowego Sącza i reprezentującego władze miasta zastępcę prezydenta Jerzego Gwiżdża.

Motywem przewodnim katechezy był praktyczny wymiar miłosierdzia. Wygłaszający katechezę ks. Krzysztof Bułat przywołał dialog z Ewangelii św. Mateusza, w którym pewien młody, majętny człowiek pyta Jezusa, jak osiągnąć życie wieczne. „ Idź i sprzedaj co posiadasz, rozdaj wszystko ubogim, a będziesz miał skarb w niebie” – odpowiada Jezus.

W kontekście tej przypowieści przywołany został przykład dwóch świętych: Jana Pawła II i Faustyny Kowalskiej. Ks. Krzysztof Bułat przypomniał, że tegoroczne Światowe Dni Młodzieży przeżywamy pod hasłem: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przypomniał także, że św. Faustyna Kowalska ma mocne związki z kościołem francuskim, a jej przewodniczka duchową była św. Teresa z Lisieux.

Droga do krzyża Jana Pawła II

Po katechezie młodzież z Francji razem z komitetami parafialnymi udali się do Cieniawy. W programie przewidziano Drogę Krzyżową na szczyt Wierzchowiny pod krzyż upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II z sentencjami świętego. – Przyjeżdżając na Tydzień Misyjny młodzi Francuzi chcą poznać życie miejsca, klimat, gdzie prowadził swoją działalność św. Jan Paweł II  – wyjaśnia ks. Janusz Faltyn, koordynator Światowych Dni Młodzieży w okręgu nowosądeckim.

Droga Krzyżowa to przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych nie lada wyzwanie nie tylko dla młodych. Nikt jednak nie unika tego przedsięwzięcia, które ilustruje tezę jednej z katechez, że piękne rzeczy można osiągnąć tylko kosztem wysiłku. Dodajmy, że biskup Jean Paul James także zapowiedział udział w Drodze Krzyżowej, a jest już człowiekiem zaawansowanym wiekowo.

W parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Cieniawie odbędzie się msza święta. Wizyta pielgrzymów z Francji jest dla mieszkańców niecodziennym wydarzeniem Trudno wyobrazić sobie taką sytuację w przyszłości. –  Wypada, abyśmy jako parafianie godnie pielgrzymów przywitali, wspólnie razem się z nimi modlili, a następnie smacznym ciastem i napojami ugościli – czytamy na stronie internetowej parafii św. Franciszka z Asyżu.

I nie wątpimy, że tak będzie. Jutro także połączenie wysiłku fizycznego z przeżyciem duchowym – piesza pielgrzymka z Nowego do Starego Sącza pod ołtarz papieski. Start w południu z nowosądeckiego rynku. Zapraszamy!