Skip to content
pl_PL PLus ENG

Światowe Dni Młodzieży to czas służby także dla Hufca ZHP Nowy Sącz

Na krakowskich ulicach można spotkać harcerskie patrole. Do służby zgłosili się członkowie ZHP oraz skauci m.in. z Francji, Włoch, Argentyny, Portugalii, a także ze Słowacji i Szwecji.

Organizację i bezpieczeństwo Światowych Dni Młodzieży wspiera ponad 800 harcerzy, 195 patroli pieszych i 14 punktów medycznych. Od 25 lipca br. reprezentacja połączonych sił Hufca ZHP Nowy Sącz i Gorlic dołączyła do swoich kolegów i koleżanek z różnych zakątków świata i Polski.

W szeregach Białej Służby z Hufca ZHP Nowy Sącz znajdują się druhny i druhowie: Karolina Jarek, Robert Kubiczek, Klaudia Pach, Kinga Toczek, Patrycja Liber, Michał Leszczyński, Marek Samek, Radek Kubowicz, Jakub Belski oraz Krystian Sekuła (Hufiec Gorlice).

Białą Służbę na Światowych Dniach Młodzieży oficjalnie zainaugurowała Msza odprawiona w Katedrze Wawelskiej.  Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica w pierwszym dniu harcerskiej służby na Światowych Dniach Młodzieży wydała rozkaz specjalny, który odczytany został w Katedrze Wawelskiej na zakończenie skautowej Mszy świętej.

”Rozkaz Specjalny LS. 3/2016 Druhny i Druhowie,
Rozpoczęliśmy dzisiaj XXXI Światowe Dni Młodzieży – święto młodych pielgrzymów, którzy przemierzyli ścieżki wszystkich kontynentów, aby spotkać się z nami właśnie tutaj, w Krakowie, w mieście polskich królów, świętych, w mieście, w którym narodziło się harcerstwo! My, harcerze, rozpoczynamy ten wyjątkowy czas Białej Służby w Krakowie od Mszy Świętej, którą przeżywamy w katedrze wawelskiej wraz ze skautami z całego świata. Różnorodność skautowych barw, mundurów, kultury i obyczajów łączy dzisiaj wspólny cel: uwielbienie Chrystusa w Eucharystii, poznawanie Słowa Bożego, dziękczynienie za nasze młode życie!

Wielu z Was podjęło służbę ratowniczą, informacyjną, logistyczną i porządkową. Wielu z Was postanowiło dać z siebie więcej, służyć swoimi umiejętnościami pielgrzymom odwiedzającym Kraków, udzielać im pomocy, wspierać w przeżywaniu wielkich, światowych rekolekcji ludzi młodych. Biała Służba nie rozpoczęła się jednak dzisiaj. Łączę się myślami z tymi harcerkami i harcerzami, którzy nie mogli dotrzeć do Krakowa, ale stanęli w gotowości podczas Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w diecezjach, gościnnie przyjmowali setki i tysiące młodzieży z innych krajów, pokazywali piękno naszej ojczyzny, cieszyli się razem z nimi ze wspólnego przeżywania święta młodych chrześcijan. Dziękuję wszystkim harcerkom i harcerzom za tę służbę, nikt tak jak Wy nie kontynuuje dzieła Św. Jana Pawła II, który mówił do nas wszystkich: „Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym, stawiajcie wyzwania!”.

Hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży jest zawołanie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)”. Niech to jedno z ośmiu błogosławieństw będzie dla Was wskazówką na najbliższe dni wypełnione służbą, ale też na dalsze życie. Podobnie jak harcerskie pozdrowienie „Czuwaj!” niech stanie się przypomnieniem o ciągłej gotowości do poszukiwania i wyciągnięcia pomocnych dłoni ku tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

Te słowa z chrystusowego Kazania na górze – obok Dekalogu i Prawa Harcerskiego – mogą być dla nas wszystkich drogowskazem w codziennej pracy nad sobą, w harcerskim braterstwie  i w służbie.

Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP
Kraków, 25 lipca 2016 r.”