Skip to content
pl_PL PLus ENG

Zwiedzanie

Sądecki rynek z Ratuszem

Sądecki rynek z RatuszemNowosądecki Rynek o wymiarach 160 na 120 metrów został wytyczony w 1292 roku. Z Rynku wybiega 10 ulic pod kątem prostym, te z kolei wraz z przecięciami tworzą, średniowieczny układ miejski. Zwarta zabudowa zabytkowych, jednopiętrowych kamieniczek, powstała po pożarze miasta w 1894 roku. W kamienicach zachowały się gotyckie sklepienia piwnic oraz przejezdne sienie wraz z renesansowymi portalami. W centralnym punkcie Rynku stoi Ratusz (1897 r), zbudowany w stylu eklektycznym z przepiękną salą reprezentacyjną. Na uwagę zasługuje wysunięta wieża z zabytkowym zegarem.

Adres: Rynek 1 (możliwość zwiedzenia Ratusza w ramach godzin urzędowania Urzędu Miasta)Ruiny zamku z Basztą Kowalską

Ruiny zamku i Baszta Kowalska fot. J.S.Mikołajczyk

Zamek w Nowym Sączu wzniesiony został przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1360. W powiązaniu z murami miejskimi tworzył dobrze ufortyfikowany północno–zachodni narożnik miasta. Przez ten długi okres czasu, zamek przechodził chwile świetności i upadków, trawiony pożarami i wojnami. Odbudowany w 1938 r. i wysadzony pod koniec II wojny światowej. Obok ruin zamku Baszta Kowalska jedyna ocalała baszta z okazałych murów obronnych.

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego (Park Ireny Styczyńskiej)Cmentarz żydowski

Kirkut fot. CITNa kilkuset zachowanych do dziś nagrobkach można znaleźć inskrypcje w języku hebrajskim, jidysz i po polsku. W centralnej części nekropolii zachował się ohel, odnowiony w latach powojennych, w którym znajdują się macewy zmarłych z dynastii chasydzkiej z Nowego Sącza (Santz).

Adres: ul. Rybacka

( w celu zwiedzenia, należy odebrać klucz w domu obok cmentarza)..Synagoga

Synagoga w Nowym Sączu fot. J.S.MikołajczykXVIII wieczny budynek. Pod względem architektonicznym należy do tzw. synagog dziewięciopolowych, o sklepieniu wspartym pośrodku na czterech kolumnach. Przebudowana na przełomie XIX i XX w., w czasie okupacji hitlerowskiej zdewastowana i obrabowana. Obecnie jest własnością gminy żydowskiej.

Adres: ul. Berka Joselewicza 12.

 Biblioteka Publiczna – Rezydencja Lubomirskich

Biblioteka - Rezydencja Lubomirskich

Zabytkowy dom z pierwszej połowy XVII w. Obecnie mieści się w nim Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. W zabytkowych piwnicach funkcjonuje Galeria wystawiennicza, w której prezentowane są liczne wystawy, odbywają się spotkania autorskie i literackie.

Adres: ul. Franciszkańska 11; Zwiedzanie: pon. – pt. 8:00-15:00

.

.Zespół poklasztorny OO. Franciszkanów

ZP_O_Franciszkanów fot. J.S.MikołajczykNajstarszy nowosądecki klasztor, został zbudowany w północno – zachodniej części miasta, dodatkowo wzmacniając obronność grodu. Powstał w 1297 roku z fundacji Wacława II Czeskiego. Pożary w latach 1753 i 1769 zupełnie zniszczyły ten kompleks architektoniczny. Pozostała jedynie kaplica Przemienienia Pańskiego. Od 1800 roku funkcjonuje ona jako kościół ewangelicki.

Adres: ul. Pijarska 19

.Kościół pw. św Ducha obecnie Klasztor OO. Jezuitów

Jezuici fot. J.S. MikołajczykKościół z fundacji króla Jagiełły (1410 r) z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia z 1569 r. Obraz koronowany przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w 1963 r. w obecności biskupa Karola Wojtyły, obecnie Klasztor OO. Jezuitów. Na dziedziniec kościoła prowadzą dwie bramy barokowe z XVIII w. Na nim pośrodku statua Matki Boskiej z końca XIX w. Nowe podcienia, w których ściany płaskorzeźbione są w sceny tajemnic różańcowych, zbudowano w 1980 r. Ołtarz polowy wybudowano w 1988 r.

Adres: ul. Piotra Skargi 10

.Bazylika św. Małgorzaty

Bazylika św. Małgorzaty fot. J.S. MikołajczykXIII/XIV w.- kościół pierwotnie romański, później gotycki o murach w wątku ceglano-kamiennym. W głównym ołtarzu cenny obraz z kręgu Veraicon – wizerunek Przemienienia Pańskiego. Historia obrazu związana z podaniem spisanym w 1661 r. wg. niego „..Obraz namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę , w późniejszych czasach był własnością cara moskiewskiego. Ten z kolei miał go podarować królowi czeskiemu Wacławowi. Gdy posłowie z tym obrazem na Węgry jechali wówczas przez wieś Kamienicę, tj. miejsce, gdzie później lokowano Nowy Sącz, wóz stanął, bo konie i woły ciągnące go nie chciały jechać dalej. Wezwany pustelnik z III zakonu św. Franciszka kazał rozpakować wóz i ująwszy obraz Przemienienia Pańskiego polecił go wyłożyć i tu pozostawić…”.

Adres: Plac Kolegiacki 1Dom Gotycki

Dom Gotycki fot. P.Droździk

Zwany także domem kanonicznym zbudowany ok. 1448r przystosowany dla potrzeb kanoników kolegiaty pw. Św. Małgorzaty i przez nich do 1791r używany. Murowany, częściowo oszkarpowany, złożony z dwóch bloków nakrytych osobnymi dachami, podpiwniczony, jednopiętrowy. Portale i obramienia okien późnogotyckie, renesansowe i barokowe. W latach 1958-1964 wnętrza obiektu zostały przebudowane i przeznaczone na cele muzealne.

Adres: ul. Lwowska 3 tel. ;

Zwiedzanie: wt. – czw. 10:00 – 15:00 pt. 10:00 – 17.:0 sob. ndz. święta 9:00 – 14:30Galeria Marii Ritter
Galeria Marii Ritter 3 fot. P.Droździk

Galeria Marii Ritter – to ekspozycje zajmujące cztery pomieszczenia na pierwszym piętrze zabytkowej kamienicy Ritterów (przełom XVIII i XIX w) u zbiegu Rynku i ul. Jagiellońskiej. W pierwszym pomieszczeniu znajduje się wystawa obrazów wybitnej sądeckiej malarki Marii Ritterówny (1899-1976) oraz elementy wyposażenia jej pracowni. Kolejne pomieszczenia to: salon „zielony” o charakterze XIX-wiecznego wnętrza biedermeierowskiego, biały salonik i sypialnia w stylu Ludwika Filipa. Do urządzenia wnętrz wykorzystano wiele pamiątek rodzinnych i eksponatów pochodzących z tej kamienicy oraz innych nowosądeckich domów.

Adres: Rynek 2 www.muzeum.sacz.pl
Zwiedzanie (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w Domu Gotyckim): wt. – czw. 10:00 – 15:00 pt. 10:00 – 17:30 sob. ndz. święta 9:00 – 14:30Ulica Jagiellońska

Ulica Jagiellońska 2 fot. J.S.MikołajczykCzęść dawnego traktu węgierskiego. Stanowi najbardziej reprezentacyjną ulicę Nowego Sącza. Nazwę otrzymała w 1885 roku.. W 1910 r. dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, w narożniki budynku Jagiellońska/Szwedzka został postawiony posąg króla Władysława Jagiełły, dłuta Stanisława Wójcika, obok umieszczono umieszczono tablicę pamiątkową. Pod posągiem mieści się biuro Centrum Informacji Turystycznej.

.

.Galeria BWA Sokół
Sokół fot. J.S.Mikołajczyk

Galeria BWA „SOKÓŁ” – w Nowym Sączu prezentuje sztukę różnych mediów (malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię, wideo, instalacje intermedialne, architekturę, szkło, performance, design). Galeria jest miejscem wystaw, zarówno znanych i wybitnych artystów, jak również debiutujących młodych twórców a także zdarzeń artystycznych i edukacyjnych.

Adres: ul. Długosza 3 tel. 18 534 06 60 www.mcksokol.pl
Zwiedzanie: Wt. – pt. 11:00 – 19:00, sob. – ndz.12:00 – 18:00.Kościół pw. św . Kazimierza
Kościół św. Kazimierza fot. J.S.Mikołajczyk

Kościół zbudowany w latach 1908-1912 według projektu Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim. Ołtarz główny to tryptyk projektowany przez prof. Jana Bukowskiego z jego centralnym obrazem Chrystusa Nauczającego. Droga krzyżowa projektowana i wykonana przez Władysława Hasiora.

Adres: róg ulic Długosza i Kościuszki.

.Kapliczka Św. Marka, zwana popularnie „Szwedzką”
Kapliczka św. Marka fot. J.S.Mikołajczyk

Powstała w miejscu straceń i pochówku żołnierzy szwedzkich poległych w czasie walk o miasto 13 grudnia 1655 roku. Jest to kapliczka murowana, z daszkiem namiotowym pokrytym dachówką i blachą. Zwieńczona jest czworoboczną latarnią z figurą Chrystusa Frasobliwego.

Adres: ul. Róg ul. Jagiellońskiej i ul. T. Kościuszki..

.Kapliczka pw. Św. Jana Nepomucena
Kapliczka św. Jana Nepomucena fot. CIT

Kapliczka powstała na przełomie XIX/XX wieku w miejscu karania chłopskich kłusowników. Wewnątrz kapliczki znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Adres: ul. Lwowska – obok mostu.

.

.Sądecki Park Etnograficzny

Sądecki Park Etnograficzny 2 fot. P.DroździkSądecki Park Etnograficzny – jest to jeden z największych skansenów w Polsce. Obejmuje obszar 20 ha, na których zaprezentowano architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny. Region ten obejmuje cztery grupy etniczne: Lachów Sądeckich, zachodnią część Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich. Na obszarze parku znajdują się 62 obiekty, zgrupowane w kilkunastu zespołach. Jest to 9 wielobudynkowych zagród chłopskich, 4 zagrody jednobudynkowe, XVII wieczny dwór szlachecki, folwark dworski, XVIII wieczna cerkiew łemkowska, fragment osady Cyganów Karpackich, luźno stojące budynki przemysłu wiejskiego (kuźnia, olejarnia, wiatrak, itp), mała architektura (kapliczki, krzyże przydrożne, studnie, pasieki, suszarnie owoców itp) oraz sektor poświęcony Kolonistom Niemieckim (zrekonstruowano zabudowania z Gołkowic Dolnych i przeniesiono Zbór protestancki ze Stadeł). W większości obiektów znajduje się stała ekspozycja wnętrz mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, zróżnicowanych chronologicznie, majątkowo i społecznie. Odtworzone zostały stare, wiejskie warsztaty rzemieślnicze. Skansen należy do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Adres: ul. Lwowska 226 tel. 18 4443570, 18 4414412 www.muzeum.sacz.pl
Zwiedzanie: wt. – ndz. – 10:00 – 18:00 (ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 17:00)Miasteczko Galicyjskie
Miasteczko Galicyjskie 2 fot. P.Droździk

Miasteczko Galicyjskie – Prezentuje fragmenty zabudowy małomiasteczkowej z końca XIX wieku, obejmującej niewielki plac rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami. Między innymi można w nim zwiedzać ratusz, dwór szlachecki i domy mieszczańskie. W odtworzonych budynkach znajdują się : poczta galicyjska, apteka, straż pożarna, pracownia krawiecka, fryzjer, szewc, fotograf, gabinet dentystyczny, gabinet fryzjerski, drukarnia, warsztat garncarski.

Adres: ul. Lwowska 226, tel. 18 4443570, 18 4414412, www.muzeum.sacz.pl
Zwiedzanie: wt. – ndz. – 10:00 -18:00 (ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 17:00).Dworzec kolejowy
Dworzec Kolejowy 2 fot. J.S.Mikołajczyk

Dworzec kolejowy. Został wybudowany w 1878 roku. Secesyjne wnętrza dworca zdobią wielkie malowidła uzdolnionego malarza sądeckiego Edmunda Cieczkiewicza.
Adres: ul. Kolejowa 15.

.

.Kościół pw. św. Elżbiety (Kościół zwany też „Kolejowym”)
Kościół św. Elżbiety fot. CIT

Kościół zaprojektowany przez Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim. zbudowany w latach 1895-1898, orientowany na zachód. Wzniesiony na planie krzyża greckiego z monumentalną wieżą przy wschodniej ścianie. W 1982 r. wykonano nową polichromię zaprojektowaną przez plastyka Andrzeja Dzięgielowskiego z Krakowa.

 

Adres: róg Al. Batorego i ul. Zygmuntowska

.Osiedle „Stara Kolonia”

Stara Kolonia fot. CIT

Najstarsze osiedle robotnicze w Polsce które przetrwało prawie w niezmienionym kształcie przez 100 lat. W 1892 roku oddano do użytku 37 domów wg. planów opracowanych w Wiedniu.

Adres: zajmuje kwadrat: ul. Zygmuntowska, ul. Podhalańska, 1 Maja, ul. Kolejowa.

.

.Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii tzw. ”Biały Klasztor”
Biały Klasztor fot. CIT

Biały Klasztor został założony przez bł. Matkę Marcelinę Darowską. Zespół klasztorny wzniesiony został wg projektu architekta krakowskiego Karola Knausa. W tym samym czasie co klasztor powstał otaczający go park. Architektura budynku zawiera elementy neoromańskie i neorenesansowe. Kaplica klasztorna ma charakterystyczną smukłą wieżę.

Adres: ul. Poniatowskiego 7.

.Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na „Starym Cmentarzu”

Murowana, jednonawowa z niewyodrębnionym prezbiterium, posiada sklepienie kolebkowe. Oświetlona półkolistymi oknami. Siodłowy, kryty miedzią dach wieńczy sygnaturka. W kaplicy usytuowane zostały gotyckie zabytkowe rzeźby i obrazy związane z pracującymi z XV i XVI w. warsztatami cechowymi snycerskimi i malarskimi w Nowym Sączu. w zewnętrznych murach kaplicy tkwią epitafia z XIX w.

Adres: ul. Jagiellońska lub Al. WolnościCmentarz komunalny
Cmentarz Komunalny fot. S.Sikora

Cmentarz założony w drugiej połowie XIX w. o powierzchni 6 ha. Miejsce pochówku osób związanych z rozwojem miasta i regionu. Groby o znaczeniu historycznym: Pomnik powstańców z 1831 r. i 1863 r.,Grób Nieznanego Żołnierza z 1920 r. Monumentalny pomnik – obelisk z kwaterami grobów żołnierzy polskich, austriackich i niemieckich z czasów I wojny światowej. Symboliczny grób „Oświęcimiaków”. Kwatery ofiar terroru hitlerowskiego, wymordowanych w latach okupacji.

Adres: ul. Rejtana.

.Kościół pw. św. Heleny
Kościół św. Heleny fot. S.Sikora

Drewniany Kościół konstrukcji zrębowej. Do prostokątnej nawy przylega węższe, trójbocznie zamknięte prezbiterium z zakrystią od północy. Na siodłowym dachu, przykrytym blachą, wzniesiono dwie wieżyczki. Ołtarz jest renesansowo – barokowy z roku 1686. W nim obrazy: Matki Bożej Pocieszenia z XVIII wieku, św. Heleny z XVII wieku, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie z końca XVI wieku, Zwiastowanie i św. Klara z XVII wieku. Kościół pw. św. Heleny należy do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Adres: ul. Św. Heleny 44, (dzielnica miasta – „Helena”).

.Kościół pw. św Rocha w Dąbrówce Polskiej
Kościół św. Rocha fot. S.Sikora

Świątynia jednonawowa o konstrukcji zrębowej zbudowana z drzewa modrzewiowego, kryta gontem, wiązana z fundacją Władysława Jagiełły. Wewnątrz późnorenesansowy ołtarz główny z pocz. XVII wieku z rzeźbami śś. Piotra i Pawła po bokach oraz z barokowym obrazem św. Rocha z przełomu XVII/XVIII wieku. Kościoł należy do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Adres: ul. Bohaterów Orła Białego 40a

.

.