Skip to content
pl_PL PLus ENG

REJESTRACJA

Po zarejestrowaniu się grupy w Systemie Krakowskim (Tydzień Główny 26 – 31.07), kiedy przydzielony zostanie numer, należy zarejestrować grupę w wybranej diecezji – w tym wypadku tarnowskiej. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (e-mail: biuro@sdm.tarnow.pl; tel: +48 14 63 17 390 lub +48 603 605 883) w celu potwierdzenia dokonanej wcześniej rezerwacji – będzie to równoznaczne z rejestracją w naszym diecezjalnym systemie.

Po zarejestrowaniu się grupy w naszym systemie nastąpi przydzielenie do konkretnego Okręgu Duszpasterstwa Młodzieży (dekanatu, parafii) oraz zostanie przekazany kontakt do osoby odpowiedzialnej za Tydzień w diecezji z danego okręgu (wymiana kontaktów między osobą odpowiedzialną za grupę i organizatorem Tygodnia w diecezji). Na tym etapie jest możliwość ustalenia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z pobytem w naszej diecezji.

Serdecznie zapraszamy do naszej diecezji. Oczekujemy na Was, modlimy się za Was i za siebie, aby dar ŚDM był przez nas dobrze przyjęty i przyniósł błogosławione, trwałe owoce w naszych sercach.FAQ – Rejestracja

CZEMU WARTO SIĘ REJESTROWAĆ?

W momencie rejestracji zostajemy włączeni w ogólny system rejestracyjny. Otrzymujemy voucher, który po przyjeździe do Krakowa będziemy mogli zamienić na wybrany przez nas pakiet. W zależności od rodzaju pakietu otrzymamy np. zakwaterowanie, bon na wyżywienie, bilet przejazdowy w całej strefie Krakowa (nie utożsamiać tylko z terenem miasta Krakowa, ale chodzi o cały obszar, który na ten czas będzie traktowany jako miejsce zakwaterowania pielgrzymów), ubezpieczenie i plecak pielgrzyma (modlitewniki, śpiewnik, gadżety ŚDM).

GDZIE NALEŻY SIĘ REJESTROWAĆ?

Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: indywidualnie – przez stronę internetową – lub grupowo – za pośrednictwem Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży, do czego zachęca organizator. Grupowa rejestracja odbywa się dwufazowo.
Faza pierwsza to utworzenie Makrogrupy przez diecezjalnego koordynatora, druga – to tworzenie jej Podgrup. Podgrupy są koordynowane i redagowane na bieżąco przez Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży. W praktyce zapisu w systemie krakowskim dokonuje Dekanalny Duszpasterz, który ma dostęp do systemu.

W zależności od dekanatu sposób gromadzenia chętnych z poszczególnych parafii do udziału w Tygodniu Głównym (25 – 31.07) może być różny – czy to przez Parafialnych Animatorów Młodzieży, którzy przekażą zebrane dane Dekanalnemu Duszpasterzowi, czy przez bezpośredni kontakt z Dekanalnym Duszpasterzem (lista kontaktowa znajduje się w zakładce „Kontakt”). Ostatecznie to on dokonuje rejestracji, po skompletowaniu danych wysyła je do systemu głównego i dokonuje wyboru pakietu uczestnictwa dla całej Podgrupy. Dzięki temu, że rejestracja zostanie dokonana przez Makrogrupę diecezjalną, osoby wybierające dowolny pakiet typu „A” będą mogły skorzystać ze zniżki wysokości 10% kwoty bazowej wybranego pakietu.

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

Rejestracja w Systemie Krakowskim trwa do 30 czerwca – to jest ostateczny termin płatności, zaksięgowania przelewu. Do tego czasu można również redagować swoje Podgrupy i dokonać wyboru pakietu.

REJESTRUJĄC SIĘ WYBIERAMY NAJBARDZIEJ ODPOWIADAJĄCY NAM PAKIET. ILE ON KOSZTUJE? JAKIE SĄ JEGO RODZAJE?

Ceny pakietów można znaleźć na stronie: www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma. Do ceny pakietu powinniśmy doliczyć również 10€ – składkę na Fundusz Solidarnościowy, który stanowi pomoc dla młodzieży z krajów najuboższych, które nie są objęte projektem BdB.

CZY U DEKANALNYCH DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY MOGĄ REJESTROWAĆ SIĘ TYLKO OSOBY Z PAKIETEM „A”, CZY WSZYSTKIE?

Wszystkie. Rejestracji w systemie dokonuje Dekanalny Duszpasterz. Wybór pakietu następuje na końcu.

CZY W JEDNEJ PODGRUPIE MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ OSOBY Z RÓŻNYMI RODZAJAMI PAKIETÓW?

W obrębie Podgrupy wszyscy pielgrzymi muszą wybrać ten sam typ Pakietu Pielgrzyma (np. pakiet A1, B3 itd.) i ten sam język katechezy. Jeżeli okaże się, że w grupie zebranych osób nie można uzgodnić jednego rodzaju pakietu, wówczas z jednej Podgrupy dekanalnej można zrobić dwie albo trzy, tak aby pakiet był jednorodny w obrębie podgrupy. Wiąże się to jednak z tym, że każda podgrupa musi mieć swojego opiekuna musi być utworzona na innym e-mailu.

Kolejność zgłoszeń nie decyduje o sektorze, w którym będziemy przebywać np. podczas Mszy Świętej z Papieżem Franciszkiem.

CZY WYBRANY PRZEZ NAS PAKIET/RÓŻNE PODGRUPY DECYDUJĄ O SEKTORZE?

Organizator obiecuje, że osoby w ramach jednej podgrupy będą zakwaterowane w tym samym miejscu (szkoła, hala, campus, parafia….). W tym sensie wybrany pakiet przez Podgrupę decyduje o rozmieszczeniu. Osoby, które wybiorą pakiet A będą rozmieszczone bliżej Wydarzeń Centralnych, gdyż będą meldowane się od pierwszego dnia (25.07) natomiast osoby, które wybiorą weekendowy pakiet B (29.07) będą rozmieszczana odpowiednio dalej. Analogicznie będzie przy przydzielaniu sektorów.

CZY OSOBY Z INNYCH DIECEZJI MOGĄ REJESTROWAĆ SIĘ U KSIĘŻY Z NASZEJ DIECEZJI?

Istnieje taka możliwość, przy czym osoby te godzą się na to, że będą one spędzać Tydzień Główny z konkretną Podgrupą, przez którą się rejestrują.


tlum