Skip to content
pl_PL PLus ENG

Historia ŚDM

W 1984 r., kiedy części z nas jeszcze nie było nawet na świecie, w Rzymie Jan Paweł II przekazał zgromadzonym tam młodym Krzyż Roku Jubileuszowego. Rok później, młodzież ponownie spotkała się z Ojcem Świętym, tym razem z okazji ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Młodzieży. Wniosek nasuwał się jeden – potrzeba takich spotkań była ogromna. To wystarczyło, by już 20 grudnia 1985 r. papież Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży.


1985 RZYM

„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3, 15)
Po spotkaniu z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ONZ, Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży

***

1987 BUENOS AIRES

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16)
Ze względu na liczbę uczestników centralne uroczystości odbyły się na Plaza de Constitución, jednym z największych placów stolicy Argentyny.

***

1989 SANTIAGO DE COMPOSTELA

„Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14, 6)
W Europie ważna data – upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej podstawowych.

***

1991 CZĘSTOCHOWA

„Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15)
Pierwsze takie spotkanie w Polsce po upadku komunizmu.

***

1993 DENVER

Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10)
W świecie to czas walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej i budowania „cywilizacji miłości”.

***

1995 MANILA

„Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21)
Rekordowe spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W statystykach widnieje liczba 4 000 000.

***

1997 PARYŻ

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?  Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39)
Młodzież, swoją obecnością, dała najpiękniejsze z możliwych świadectw.

***

2000 RZYM

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14)
Czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Młodzi znów tłumnie przybyli na spotkanie z papieżem.

***

2002 TORONTO

„Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14)
ŚDM odbyły się w mieście, które zamieszkuje 150 różnych grup etnicznych.

***

2005 KOLONIA

„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2)
Pierwsze Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Benedykta XVI.

***

2008 SYDNEY

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8)
Spotkanie zostało nazwane „bierzmowaniem świata”. Pierwszy raz odbyło się w dalekiej Oceanii.

***

2011 MADRYT

„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7)
Wydarzenie to media nazwały „świętem pokolenia Benedykta XVI”.

***

2013 RIO DE JANEIRO

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (por. Mt 28,19)
Pierwsze Światowe Dni Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka.