Skip to content
pl_PL PLus ENG

Tydzień Misyjny w Nowym Sączu

Mimo, że Światowe Dni Młodzieży odbywają się w Krakowie, mieszkańcy Sądecczyzny nie są wyłączeni z możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zagraniczni pielgrzymi odwiedzą nasze miasto w trakcie Tygodnia Misyjnego, który bezpośrednio poprzedza spotkanie młodzieży z papieżem Franciszkiem w stolicy naszego województwa.


Po raz pierwszy Tydzień Misyjny (zwany również Dniami w Diecezjach) odbył się w 1997 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. Biskupi przygotowując to wydarzenie obawiali się braku zainteresowania ze strony francuskiej młodzieży, dlatego powiedzieli: „Co nam z tego, że przyjedziecie tylko do Paryża, skoro cała katolicka Francja umiera? Przyjedźcie do naszych wspólnot i pokażcie, że wiara jest jeszcze możliwa!”.

Od tamtej pory Dni w Diecezjach są stałym elementem wszystkich kolejnych spotkań, a ożywienie, które wprowadzają do kościołów lokalnych, jest impulsem pobudzającym całe społeczności. Dzięki tej propozycji francuskich biskupów, wszyscy Sądeczanie, niezależnie od wieku będą mieli okazję bezpośrednio uczestniczyć w dziele Jana Pawła II, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

Tydzień przed wydarzeniami głównymi w Krakowie pielgrzymi, którzy zdecydują się na dłuższy pobyt w naszym kraju, odwiedzą diecezje w całej Polsce. W tym czasie będą mogli poznać polską kulturę, tradycję i religijność  oraz podzielić się świadectwem wiary. To pozwoli naszym gościom lepiej zrozumieć specyfikę kraju i regionu oraz zachęci ich do ponownego przyjazdu do Polski w przyszłości.
Tydzień Misyjny jest również niepowtarzalną okazją dla Sądeczan, którzy będą mieli możliwość bliżej poznać obywateli z różnych państw, zrozumieć ich kulturę, obyczaje oraz zawrzeć przyjaźnie, które mogą trwać przez wiele lat. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej spożytkować czas przygotowujący nas do tego wydarzenia.

W sytuacji wyjątkowej znajdą się mieszkańcy naszego miasta, którzy zadeklarują chęć przyjęcia pielgrzymów do swoich domów, gdyż mówiąc za osobami uczestniczącymi w poprzednich Światowych Dniach Młodzieży, przebywanie z rodzinami, jest tym, co najczęściej i najmilej wspominają. Nie powinni się jednak martwić ci, którym nie uda się zaprosić naszych gości pod swój dach, gdyż plan Dni w Diecezjach na Sądecczyźnie przewiduje liczne wydarzenia wspólne, do uczestnictwa w których zaproszeni są wszyscy mieszkańcy ziemi sądeckiej.
Światowe Dni Młodzieży są impulsem, którego potrzebuje każdy z nas, dlatego organizatorzy zachęcają do czynnego włączenia się w przygotowania do Tygodnia Misyjnego oraz do wsparcia młodzieży w jej inicjatywach, co bez wątpienia przyniesie owoce.