Skip to content
pl_PL PLus ENG

Włącz się w wolontariat!

Ruszają zapisy do okręgowego wolontariatu Światowych Dni Młodzieży na terenie naszego miasta. Chcesz pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Tygodnia Misyjnego w Twojej parafii lub okręgu? Zapisz się i twórz z nami Tydzień Misyjny i Światowe Dni Młodzieży!


Każda chętna osoba, w zależności od indywidualnych talentów i zainteresowań, będzie miała możliwość dołączenia do jednej z czterech sekcji wolontariatu: logistycznej, muzycznej, językowej lub medialnej. Chętni wolontariusze przejdą szkolenia niezbędne do pełnienia określonych funkcji, dzięki którym zdobędą nowe, przydatne umiejętności. Organizatorzy liczą na ich zaangażowanie zarówno w trakcie Tygodnia Misyjnego (20-25.07.2016 r.), jak i w czasie przygotowań.

Sekcja logistyczna odpowiedzialna będzie za techniczno-organizacyjny aspekt przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Wszystkie wydarzenia realizowane w tym czasie wymagać będą dobrego zaplanowania i realizacji, tak, aby biorący w nich udział czuli się bezpiecznie i komfortowo. Jeśli masz ukończone 18 lat, jesteś rzetelny, kreatywny, komunikatywny i otwarty, lubisz pracować w zespole, planować oraz podejmować decyzje – ta sekcja jest właśnie dla Ciebie.

W trakcie Tygodnia Misyjnego wolontariat muzyczny będzie posługiwać podczas Mszy Świętych, uwielbień oraz katechez. Praca tej sekcji nie zakończy się ze Światowymi Dniami Młodzieży. Prowadzącym zależy na tym, aby Sądeczanie poznali piękno oraz istotę muzyki liturgicznej. Dzięki warsztatom muzycznym, uczestnicy wzbogacą swoje umiejętności, które przeniosą do swoich rodzinnych parafii, gdzie będą mogli upiększać muzyką każdą uroczystość.

Nieodłącznym elementem ŚDM jest różnorodność językowa, z tego też względu istnieje duża potrzeba zaangażowania ludzi, którzy sprawnie posługują się językami obcymi. Ta umiejętność będzie pomocna w trakcie przygotowań, kiedy parafie będą kontaktować się z pielgrzymami odwiedzającymi ziemie sądecką w Tygodniu Misyjnym oraz już w czasie jego trwania. Sprawna komunikacja przyczyni się do komfortowego i bezpiecznego przeżycia czasu, który jest przed nami.

Do zadań sekcji medialnej należeć będzie przede wszystkim pisanie tekstów prasowych, dokumentacja w postaci krótkich filmików, fotorelacje oraz tworzenie grafiki komputerowej. Organizatorzy zapraszają do włączenia się w prace wszystkich, którzy są odpowiedzialni i kreatywni, a także potrafią i lubią pisać teksty prasowe. Miejsce w tej sekcji znajdą pasjonaci fotografii i osoby, które potrafią nagrywać filmiki, bądź zajmują się ich montażem, a także ci którym nie jest obca grafika komputerowa.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie maila na adres wolontariatnowysacz@gmail.com lub o kontakt telefoniczny z okręgowym duszpasterzem młodzieży ks. Januszem Faltynem tel. 533 555 214. Zachęcamy do podania informacji odnośnie wyboru sekcji lub do zadawania pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Po skontaktowaniu z organizatorami chętnym zostaną udzielone niezbędne informacje o zakresie i terminach pracy danej sekcji. Wolontariuszami mogą zostać jedynie osoby, które do dnia 20 marca 2016 r. będą miały ukończone 16 lat.