Skip to content
pl_PL PLus ENG

Wolontariat muzyczny

Ruszyła praca wolontariatu muzycznego, którego celem jest posługiwanie podczas Mszy Świętych, uwielbień oraz katechez w trakcie Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście. Pomimo iż wolontariusze odbyli już kilka prób wciąż zachęcamy sądeczan do włączenia się w przygotowania, chcemy dać okazję do formacji muzyczno-liturgicznej wszystkim którzy zechcą pomagać innym w odnalezieniu Chrystusa przez śpiew i piękną liturgię.


Muzyczna sekcja wolontariatu ma przed sobą ważne zadanie, które wymaga dużo pracy i poświęcenia wolontariuszy, jednakże sprawia przy tym wiele radości i samozadowolenia każdego z członków sekcji. Zadaniem wolontariuszy muzycznych będzie prowadzenie wydarzeń zarówno okręgowych jak i parafialnych, co oznacza iż nasi muzycy będą zakładać i prowadzić schole na terenie swojej parafii. Z tego względu prowadzącym wolontariat muzyczny zależy na jak najlepszym przygotowaniu wolontariuszy zarówno na płaszczyźnie muzycznej, jak i w roli lidera prowadzącego zespół. To powoduje, że sekcja muzyczna jest pierwszą z sekcji sądeckiego wolontariatu ŚDM, która rozpoczęła już swoją pracę. Młodzież będąca już po kilku pierwszych próbach, sukcesywnie uczy się śpiewu w czterogłosie, poznaje zasady muzyki liturgicznej oraz zostaje uwrażliwiana na jej piękno poprzez wybór nietuzinkowych i wyjątkowo brzmiących utworów. Z racji międzynarodowego charakteru Światowych Dni Młodzieży wolontariusze będą uczyć się śpiewu w różnych językach, co, jak wierzymy, wpłynie na przeżycie Tygodnia Misyjnego każdego z uczestników oraz jeszcze bardziej zaakcentuje naszą gościnność.

Pomimo, iż wolontariat rozpoczął już swoją pracę wciąż zachęcamy młodzież oraz młodych duchem do włączenia się w przygotowania, ponieważ cenny jest każdy głos który upiększy nasze wydarzenia. Szczególnie zapraszamy również instrumentalistów, piękno muzyki liturgicznej jest pełniejsze jeżeli zabrzmi razem z orkiestrą, która ma swoją wyjątkową rolę w tym typie muzyki. Prowadzący planują zapraszać cenionych muzyków do prowadzenia prób w celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia przygotowań, nie zabraknie również liturgistów, którzy wytłumaczą zasady liturgii, aby każdy z uczestników mógł swobodnie i pewnie działać w tym obszarze.

Znamienny jest szerszy charakter sekcji muzycznej, dzięki któremu jej praca nie zakończy się razem ze Światowymi Dniami Młodzieży, ponieważ prowadzącym szczególnie zależy na tym, aby Sądeczanie poznali piękni oraz istotę muzyki liturgicznej. Dzięki warsztatom muzycznym, uczestnicy wzbogacą swoje umiejętności, które przeniosą do swoich rodzinnych parafii, gdzie będą mogli upiększać muzyką każdą uroczystość.